THÔNG TIN GIÁO DỤC  (2 bài)

LỜI GIỚI THIỆU THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC ANH SƠN

Trong những năm qua việc ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục của huyện Anh Sơn phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Đặc biệt trang thông tin điện tử GIÁO DỤC ANH SƠN ra đời ngày 19/5/2011 với tên miền anhson.edu.vn trên mạng Internet...

Thành viên tích cực

Avatar
Bùi Đức Hội
Điểm số: 10
Avatar
Trần Thị Loan
Điểm số: 4
Avatar
Nguyễn Hữu Trường
Điểm số: 4
Avatar
Phan Thị Hiền
Điểm số: 4
Avatar
Hoàng Ngọc Thảo
Điểm số: 2
No_avatar
Nguyễn Tất Thắng
Điểm số: 2
Avatar
Bùi Xuân Trường
Điểm số: 2