LỜI GIỚI THIỆU THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC ANH SƠN

Trong những năm qua việc ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục của huyện Anh Sơn phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Đặc biệt trang thông tin điện tử GIÁO DỤC ANH SƠN ra đời ngày 19/5/2011 với tên miền anhson.edu.vn trên mạng Internet...


THƯ VIỆN TƯ LIỆU  (101 bài)

THƯ VIỆN GIÁO ÁN  (108 bài)

THƯ VIỆN ĐỀ THI  (77 bài)


TRUNG TÂM HTCĐ  (0 bài)

Thành viên tích cực
Avatar
Bùi Thị Hạnh
Điểm số: 49
Avatar
Phan Thị Hiền
Điểm số: 27
Avatar
Trần Trung Sơn
Điểm số: 18
No_avatarf
Nguyễn Thị Thắm
Điểm số: 15
Avatar
Bùi Đức Hội
Điểm số: 15
Avatar
Nguyễn Tuấn Anh
Điểm số: 12
Avatar
Bùi Quang Lệ
Điểm số: 12
Avatar
Nguyễn Văn Đào
Điểm số: 9