LỜI GIỚI THIỆU THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC ANH SƠN

Trong những năm qua việc ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục của huyện Anh Sơn phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Đặc biệt trang thông tin điện tử GIÁO DỤC ANH SƠN ra đời ngày 19/5/2011 với tên miền anhson.edu.vn trên mạng Internet...


THƯ VIỆN TƯ LIỆU  (102 bài)

THƯ VIỆN GIÁO ÁN  (113 bài)

THƯ VIỆN ĐỀ THI  (78 bài)


TRUNG TÂM HTCĐ  (0 bài)

Thành viên tích cực
Avatar
Hồ Việt An
Điểm số: 3