LỜI GIỚI THIỆU THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC ANH SƠN

Trong những năm qua việc ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục của huyện Anh Sơn phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Đặc biệt trang thông tin điện tử GIÁO DỤC ANH SƠN ra đời ngày 19/5/2011 với tên miền anhson.edu.vn trên mạng Internet...


THƯ VIỆN TƯ LIỆU  (101 bài)

THƯ VIỆN GIÁO ÁN  (108 bài)

THƯ VIỆN ĐỀ THI  (77 bài)


TRUNG TÂM HTCĐ  (0 bài)

Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Hữu Quân
Điểm số: 273
Avatar
Trần Trung Sơn
Điểm số: 12
Avatar
Nguyễn Văn Diện
Điểm số: 9
Avatar
Lê Thu Hà
Điểm số: 6
Avatar
Bùi Thị Hạnh
Điểm số: 6
Avatar
Trần Văn Sáng
Điểm số: 6
Avatar
Nguyễn Hữu Trường
Điểm số: 6
Avatar
Võ Văn Lý
Điểm số: 3